جراحی های زیبایی ( پلاستیک )

الف : پلاستیک بینی ( راینو پلاستی )
جهت برطر ف کردن نقائصی از جمله :
1- بزرگی بینی     
2- داشتن قوز در پشت بینی
3- افتادگی نوک بینی 
4- بزرگی سوراخهای بینی
5- بزرگی نوک بینی و عرض بینی و ... میتوان از روشهای جراحی باز و بسته استفاده کرد .  لازم بذکر است که این روشهای جراحی را میتوان با لیزر و یا بدون لیزر انجام   داد .  
   Rhinoplasty  ب : برجسته کردن گونه
صافی گونه ها و عدم وجود برجستگی در این نواحی باعث رنج بعضی از بیماران میگردد که میتوان این نقائص را به روشهای زیر درمان نمود :
1-  پیوند استخوان
2- استفاده از پروتزهای گونه 
3- تزریق مواد ( ژل) در این ناحیه
4- استفاده از نخهایی که این نواحی را برجسته می کنند و نیاز به جراحی بزرگ ندارد.
Cheek augmentation

Cheek augmentation + Facelift

ج : برجسته کردن چانه
    برجستگی چانه و محدوده آن بروضوح گردن و اندازه ظاهری بینی اثر می گذارد . تصمیم جهت برجسته کردن یا کاهش چانه با بررسی نسبتهای صورت؛اتخاذ میشود.برجسته کردن چانه می تواند توسط ایمپلنتهای آلوپلاستیک و یا جلو آوردن لبه تحتانی ماندیبول انجام شود.
Chin augmentation


   د : برجسته کردن لب  
    این عمل می تواند ضخامت و نمای عمودی  لب بالا و پایین را زیاد کند . البته انجام این عمل روی لب بالا نسبت به بقیه قسمتها معمول تر است . روشهای مختلفی جهت برجسته کردن لب وجود دارد . از جمله قرار دادن مواد سنتتیک و تزریق ژل وچربی میباشد.    
Lip augmentation


ج: حذف چین و چروکها
   با گذشت زمان درنواحی مختلف صورت از جمله دور لبها  اطراف بینی , دور چشمها , نواحی پیشانی و نیز زیر چانه  چین و چروکهایی دیده میشود که میتوان آنها را به روشهای  :
1-  حذف چینهای صورت (face lift )
2 -  ترمیم پلک( blepharo plasty )
3- بالا بردن پیشانی و ابرو(Forehead and brow lift )
4 – بازسازی مجدد پوست (skin resurfacing )
5-  تزریق ژل یا بوتکس  در این نواحی
6- کشیدن پوست به روش بسته توسط نخهای جراحی , تحت درمان قرار داد .
الف : Face lift
   چینها شامل تاهای روی پوست ، چروکها و خطوطهای پوستی میباشند . این چینها می توانند به علت خشونت یا خشکی پوست در عمیق باشد یا علل آناتومیک داشته باشد . حذف چینهای صورت تحت عنوان جراحی face lift   قرار میگیرد . در این جراحی پوست نواحی مختلف از جمله گردن ، غبغب ، نواحی دور لب و بینی و گونه ها بازسازی می شوند .
Face Lift


ب : ترمیم پلکها
   بازسازی پلک یکی از معمول ترین اعمال جراحی است که روی مردان و زنان انجام میشود . پلک مسن بصورت پف کرده ، شل و متورم ظاهر میشود . این آثار به علت شل شدن پوست روی پلک هیپرتروفی ماهیچه های اطراف چشم و خروج چربی چشم به زیر پلکها ، می باشد . وقتی که حالت فوق شدید باشد ، پوست چروک خورده تا روی مژه ها کشیده شده و باعث انسداد بینایی میشود . در واقع در بازسازی پلکها پوست و چربی اضافه حذف میشود .
   Blepharoplasty : Case1

   ج : بالا بردن پیشانی و ابرو
   پایین افتادگی پیشانی در اثر افتادگی ابروها ، شلی یا افتادگی قسمتهای طرفی پلک بالا و تورم شدید پلک بالا ، رخ می دهد . اگر ابروها نیز دچار پایین افتادگی باشند ، برداشتن پلک همراه برداشتن پوست اضافی به تنهایی ، این مشکل را حل نمی کند . زیباترین ابرو در زنان به صورت یک قوس روی لبه فوقانی چشم و در امتداد عنبیه می باشد . بالا بردن ابروها جهت بازسازی آن در محل جدید میتواند نیاز به برداشتن پلک را برطرف ساخته یا آن را کاهش دهد .
Brow Lift : Case 1

Brow Lift : Case 2

د : بازسازی مجدد پوست
این عمل پوست را به مقدار زیادی محکم میکند که باعث ایجاد یک ظاهر جوان در پوست میشود .بازسازی مجدد سطح پوست به مجموعه : برداشتن پوست با مواد شیمیایی ، سایش مکانیکی پوست (dermabrasion ) و بازسازی پوست با لیزر اطلاق میشود .   
 حذف چروکهای دور لب با لیزر :

حذف شیارهای ناحیه لب وبینی با تزریق ژل :

ه : درمان با بوتکس
   علاوه بر استفاده اولیه این سم در اسپاسم و نقص عملکرد ماهیچه چشم ، نوروتوکسین بوتولینیوم در کاهش چروکهای صورتی در محدوده پیشانی و ناحیه دور چشم (چینهایی که از گوشه چشم منشاء میگیرد ) نیز استفاده میشود در اسفاده از این سم ، ماهیچه قلج میگردد . این فلج موقت باعث ضعف دائمی و آتروفی عظله میشود . معمولترین محل تزریق این سم برای درمان چین و چروکهای ناحیه پیشانی و فاصله بین دو ابرو میباشد .
Botox


د : بر طرف کردن تغییر رنگهای صورت
جهت رفع این مشکلات می توان از سه روش زیر استفاده کرد :

-1 شیمیایی (Piling

-2 مکانیکی  ، سایش ( abrasion )

-3 لیزر

     

 

   وضعیت آب و هوا